ZÁSADY

Zásady

Zasady

Zásady ochrany soukromí

Úvod
Tento dokument Zásady ochrany soukromí je určen pro společnost EC-Elektronik spol. s r.o. (dále jen "Společnost") a je vytvořen tak, aby splňoval požadavky nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Cílem tohoto dokumentu je informovat uživatele aplikace vyvinuté Společností o způsobech nakládání s jejich osobními a citlivými údaji.

Kontaktní informace pro účely ochrany soukromí
V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se ochrany soukromí mohou uživatelé kontaktovat Společnost prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

  • E-mail: info@ec-elektronik.cz
  • Telefon: +420 603 172 441
  • Poštovní adresa: EC-Elektronik spol. s r.o., Čelakovského 1001, Starý Plzenec, 332 02, Česká republika

Prohlášení o shromažďování dat
Společnost tímto prohlašuje, že její aplikace neshromažďuje žádná data o uživatelích.

Zpracování osobních a citlivých údajů
Ačkoliv aplikace Společnosti neshromažďuje žádná data o uživatelích, je důležité, aby byly uživatele informovány o tom, jaká data by teoreticky mohla být shromažďována a jak by s nimi bylo nakládáno, pokud by k tomu došlo. Následující informace jsou tedy uvedeny pro účely transparentnosti:
  • Typy údajů: V případě shromažďování by aplikace mohla teoreticky zpracovávat následující typy osobních a citlivých údajů: jméno, e-mailová adresa, geolokační údaje, informace o zařízení a další údaje, které by uživatel mohl poskytnout.
  • Třetí strany: Jakékoliv osobní údaje shromažďované aplikací by nebyly sdíleny s třetími stranami bez výslovného souhlasu uživatele.
  • Zabezpečení údajů: Všechny osobní údaje by byly chráněny prostřednictvím zabezpečených procesů, včetně šifrování dat při přenosu a ukládání, pravidelných bezpečnostních auditů a přístupu k datům omezeného pouze na autorizovaný personál.
  • Uchovávání a mazání dat: Osobní údaje by byly uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které byly shromažďovány. Po uplynutí této doby, nebo pokud uživatel požádá o vymazání svých údajů, by byla data bezpečně a trvale smazána.

Zásady vývojáře
Společnost se zavazuje dodržovat nejvyšší standardy ochrany soukromí a bezpečnosti dat. Vývojářské týmy jsou instruovány, aby při návrhu a aktualizacích aplikace prioritně zohledňovaly ochranu soukromí uživatelů a bezpečnost jejich údajů.

Závěr
Tento dokument slouží jako prohlášení Společnosti o zásadách ochrany soukromí a je závazný pro všechny uživatele aplikace. Společnost si vyhrazuje právo tento dokument aktualizovat v souladu s novými právními předpisy nebo změnami ve svých interních procesech. Uživatelé budou o jakýchkoli změnách informováni včas a s dostatečným předstihem.

 
VIS s.r.o. Mersite s.r.o. Inel s.r.o. Kostax s.r.o. Gnome Barda SW,HW s.r.o.
© 2009-2024 EC-Elektronik s.r.o.. Všechna práva vyhrazena